Sambo, enbo, monøcisk plante, planteart, der har enkønnede blomster med han- og hunblomster på samme plante. Hertil hører bl.a. birk, fyr og de fleste star-arter. Planter med enkønnede blomster på forskellige individer kaldes tvebo eller særbo.