Samadhi, (sanskrit og pali samādhi 'koncentration, selvfordybelse'), begreb i indisk religion og filosofi. Samadhi er det stadium i meditationen, hvor den mediterende opgiver sit eget væsen helt uden tilknytning til den ydre verden. I yogafilosofien er samadhi en yogis endelige mål. I buddhismen betegner samadhi den højeste form for selvfordybelse — ikke som et mål i sig selv, men som et middel til opnåelse af den fuldkomne erkendelse. Samadhi kan også anvendes om meditation i almindelighed.