Salvo meliori, (lat., melior bedre), med det forbehold at man måske kommer til en bedre erkendelse.