Salvo, (lat.), under forbehold af; uden hensyn til.