Salvator, (lat., af salvare frelse, redde), frelser.