Salva venia er et latinsk udtryk for med forlov at sige.