Salva ratificatione, (lat.), under forbehold af samtykke el. stadfæstelse.