Salva approbatione, (lat.), under forbehold af godkendelse.