Salutering, (se salut), det at afgive el. gøre salut.