Salutatorium, (lat., af salutare hilse, aflægge besøg), klosters modtagelsesværelse.