Salutatio, (lat. '(underdanig) hilsen, høflighedstilkendegivelse', afledn. af salus, se salut), i kirkelig liturgi præstens hilsen til menigheden: "Herren være med jer!", der følges af menighedens svar: "Og med din ånd!".