Salubritet, (lat. salubritas det at gavne helbredet), sund beskaffenhed.