Saltvand, vand med en saltholdighed på over 24,7 ‰. Almindeligvis bruges udtrykket synonymt med havvand, hvor saltholdigheden er ca. 35 ‰. Se hav (havvand).