Saltus, (lat. 'skovegn, græsgang', vist af salire 'springe', perf.part. saltus, i bet. 'overgang, pas'), domæne i Romerriget, som ofte var ejet af kejseren. Sådanne godser kendes bedst fra de nordafrikanske provinser i det nuværende Tunesien og Algeriet, hvor jorden blev dyrket af frie forpagtere under opsyn af en kejserlig procurator (prokurator).