saltmineraler

Saltmineraler, samlebetegnelse for mineraler, der er udfældet fra havvand eller saltsøer og indeholder en eller flere af kationerne Na+, Mg2+, Ca2+ eller K+ i forbindelse med en af anionerne Cl- eller SO42-. Sulfater udfældes før klorider. Ved inddampning udfældes kationen Ca2+ først, derefter følger Mg2+ og Na+ og til sidst K+. De vigtigste saltmineraler, som anvendes industrielt, er gips, anhydrit, halit, carnallit og sylvin.

De vigtigste saltmineraler
formel krystalsystem massefylde (g/cm3) hårdhed
sulfater
anhydrit CaSO4 orthorombisk 3 3
gips CaSO4·H2O monoklin 2,3 2
glauberit Na2Ca(SO4)2 monoklin 2,7 2,5
polyhalit K2Ca2Mg(SO4)4·H2O triklin 2,8 3
klorider
halit NaCl kubisk 2,2 2,5
sylvin KCl kubisk 2 2
carnallit KMgCl3·6H2O orthorombisk 1,5 1

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig