Saltbro, inden for elektrokemien en elektrolytisk kontakt mellem to forskellige elektrolytter uden nævneværdig væske-kontakt-potential (diffusionspotential). En saltbro er sædvanligvis et glasrør fyldt med en koncentreret opløsning af kaliumklorid. Et ubetydeligt diffusionspotential opnås, fordi mobiliteten af kalium- og kloridioner er omtrent ens. Koncentrerede opløsninger af kaliumnitrat og af ammoniumnitrat kan også anvendes som saltbroer.