Saltbjergart, bjergart dannet ved inddampning af saltholdige opløsninger, se evaporit.