Salt (Historie), Pga. salts store ernærings- og konserveringsmæssige betydning har det været anvendt i alle kulturer. I Romerriget og i det samtidige Kina indledtes en omfattende produktion, der gjorde salt til en handelsvare også over større afstande. I middelalderen blev saltet fisk en vigtig international vare, og da produktionsstederne ofte lå langt fra naturlige saltforekomster, blev transport af salt med skibe og over land nødvendig. Der blev således tilført store mængder salt fra Lüneburg til sildefangsterne ved Skånemarkedet. Fra 1600-t. fik Nordeuropa især tilføjet store skibsladninger af salt fra den franske Atlanterhavskyst, senere fra Portugal, Spanien og Italien. En del gik til konservering af fisk, der bl.a. fra Norge eksporteredes til Sydeuropa, men meget blev anvendt til nedsaltning af kødvarer til lokalt forbrug. I 1800-t. blev salt desuden en vigtig råvare i den tidlige kemiske industri.