Salpeterbakterier, gruppe af bakterier, hvoraf nogle er i stand til at omdanne ammoniak til nitrit (fx slægten Nitrosomonas) og andre nitrit til nitrat (fx Nitrobacter). Dermed indgår salpeterbakterier som en vigtig del af naturens kvælstofomsætning. Bakterierne er gramnegative, bevægelige og stavformede (størrelse 0,8μm×1,5μm). Når begge omsætninger finder sted, kan ammoniak omdannes helt til nitrat (ammonifikation). Nitrat kan optages af planter eller undslippe til grundvand eller atmosfære. Se også kvælstofkredsløb.