Salortæpper, håndknyttede tæpper, udført af salorstammen i Turkmenistan. Indtil salorerne i midten af 1800-t. blev besejret af perserne og af tekkestammen, var de berømte for deres tæt knyttede tæpper, opbevaringsposer og prydtekstiler, hvis mønstre ofte er præget af karakteristiske udformninger af güllerne. Se turkmenske tæpper.