Salonkommunist, (fr. salon + lat. kommunist), kommunist på et teoretisk plan og som tilhører "salonernes verden". Se også champagnesocialist.