Salonbøsse, kort, let bøsse til indendørs brug. Se også salonriffel.