Salin, 1) saltholdig; saltagtig. 2) voksende på saltrige steder.