Saligprisningerne er de ni udsagn, der indleder Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet, 5,3-12. Saligprisningerne indledes alle ni således: "Salige er de, der ...". Der er en vis parallel i Lukasevangeliet, 6,20-23.