Salamandre, betegnelse for forskellige halepadder. I Danmark findes stor og lille vandsalamander samt bjergsalamander.