Salamander er i alkymien et fabeldyr, der kan tåle hvad som helst. Asbest blev indtil ca. 1600 kaldt for salamanderuld eller salamanderhår med henvisning til mineralets ildbestandighed.