Salamander, (af lat. og gr. salamandra, af uvis opr.), ifølge traditionen er salamanderen en elementarånd, der ligesom vulkanen er knyttet til elementet ild. Denne teori stammer fra Paracelsus, der omtalte salamandre som lange, tynde og tørre. Ild-elementarånderne kan smede skatte, fx i vulkanen Etna, hvorfra deres hamren kan høres. Salamanderen kan, ifølge fx Aristoteles og Plinius d.æ., slukke ild med en kold, mælkeagtig slim, og den er det afskyeligste af alle giftige væsener. I kristen symbolik kædes salamanderen, der kan leve i ilden, bl.a. sammen med troens kraft og med sjælens renselse i skærsilden.