Sakramental velsignelse, (1. ord af lat. sacramentum, se sakramenter), katolsk andagt fra ca. 1500, i hvilken man bekender troen på Kristi realpræsens under brødets skikkelse også efter eukaristien (messen). Brødet, en hostie, opbevares derpå i tabernaklet, hvorfra præsten kan hente den, anbringe den i en monstrans og velsigne menigheden med den.