Sahariske sprog, sprogfamilie, der omfatter de nilo-sahariske sprogkanuri, daza, zaghawa, kanembu og teda, som tales i steppe- og ørkenområder i Nord- og Centralafrika, især vest for Tchadsøen i Nigeria og Niger samt i det nordlige Tchad. De sahariske sprog, der især mht. ordforråd er påvirket af kontakten med de tchadiske nabosprog, tales af i alt knap 5 mio., kanuri alene af ca. 4 mio.