Sagprosa, ikke-fiktive tekster, fx artikler, afhandlinger, rapporter, brugsanvisninger. Sagprosa er almindeligvis klart afgrænset i forhold til skønlitteratur, men essays og forskellige former for dokumentarisme bevæger sig bevidst på grænsen mellem de to.