Saftstigning, transport af vand og opløste stoffer, især gennem plantens karsystem fra rod til stængler og blade; se stoftransport.