Safraniner, (af safran (pga. farven)), forskellige rosafarvede tjærestoffer.