Saffarider, lokalt iransk dynasti, der 867-ca. 1495 havde den reelle politiske og økonomiske kontrol over Sistan i det østlige Iran. I slutningen af 800-t. havde dynastiet kortvarig kontrol over store dele af Iran og Afghanistan, men fra begyndelsen af 900-t. herskede saffariderne kun over Sistan.