Safety first, (eng.), sikkerhed frem for alt, især agtpågivenhed over for det daglige livs farer (i færdsel, under fabriksarbejde osv.).