Safe port, sikker havn, ved rejsebefragtning har befragteren ret til selv at vælge laste- eller lossehavn, men er efter Søloven § 328 ansvarlig over for rederiet for, at en havn er sikker.