Saddelpunkt, i geometri et punkt p på en flade F i rummet med den egenskab, at ethvert lille fladestykke omkring p indeholder punkter både på den ene og på den anden side af tangentplanen til F i p. I et saddelpunkt er Gauss-krumningen af fladen altid negativ eller 0 (jf. differentialgeometri).