Sacrilegium, (af lat. sacer hellig + legere samle (stjæle)), helligbrøde; krænkelse af hellige steder el. ting.