Sacra cøna, (af lat. sacer hellig + cøna el. cena måltid), den hellige nadver.