Sacerdos, (lat., af sacer hellig + -dos, -dot-, fra dare give), præst.