Saccus lacrimalis, det latinske navn for tåresækken; se øje.