Saccharo obductum, (lat.), om piller, tabletter o.l. overtrukket med sukker.