Sabotør, (fr. saboteur), person, der saboterer. Se sabotage.