Sabelliske sprog, oskisk-umbrisk, gruppe af italiske sprog talt i Midt- og Syditalien indtil kort efter Kristi fødsel.