De sabelliske sprog er en gruppe af italiske sprog, der blev talt i Midt- og Syditalien indtil kort efter Kristi fødsel.