Søfartsbog, bog til registrering af en søfarendes på- og afmønstringsdato og dennes stilling samt skibets navn og sted. Ved påmønstring af et dansk handelsskib skal den af myndighederne fastsatte danske besætning bortset fra føreren være i besiddelse af en søfartsbog.