Sættemaskine, i ældre bogtryk en maskine til satsfremstilling; se sats – typografisk