Sættedommer er en dommer, der beskikkes til at behandle en sag i tilfælde, hvor en dommer pga. inhabilitet ikke kan behandle sagen. Det er landsretspræsidenten, der beskikker en sættedommer for en inhabil byretsdommer. I andre tilfælde beskikkes sættedommeren af Højesterets præsident. Sættedommeren skal opfylde betingelserne for at være dommer.