Sætning, teorem, i matematiske teorier et udsagn, der kan bevises ud fra teoriens grundforudsætninger (aksiomer). Se aksiomsystem.