Sæsonkorrigeret, (af fr. sæson + lat. korrigere), om talmæssig opgørelse beregnet således, at sæsonudsving (fx vejrmæssige forhold) ikke gør resultatet misvisende.