Sæsondimorfi, (af fr. saison 'årstid' og dimorfi), årstidsbestemte forskelle i dyre- eller plantearters udseende. Sæsondimorfi kendes bl.a. fra visse dagsommerfugle, fx det hvide C, der har to årlige generationer, en forårs- og en sommergeneration, som er mørkere og har en skarpere farvetegning end forårsgenerationen. Velkendt er også skiftet fra en farvet sommerpels til en helt hvid vinterpels hos fx hermelin og snehare. Et beslægtet fænomen er fremkomst af tornede udvækster hos sommergenerationer af fx hjuldyr og dafnier, se cyklomorfose. Se også fotoperiode.